TARAFLAR

 • İşbu Platinum Masa Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), “Platinum Masa” adlı Mobil Uygulama’yı (“Uygulama”) telefonuna indirerek Uygulama’nın Giriş Ekranı’nda yer alan Kayıt Formu’nu (“Kayıt Formu”) doldurmak ve takip eden ekranda tam metin halinde bulunan işbu Platinum Masa Kullanıcı Sözleşmesi’ni “Kabul Et” botununa tıklayarak bütünüyle kabul etmek suretiyle Platinum Masa Sistemi’ne (“Sistem”) üye olan Kullanıcı (“Kullanıcı”) ile GC Yeme-İçme Hizmetleri A.Ş. (“GastroClub”) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.

KONU

 • İşbu Sözleşme, Sistem’in kullanımına ilişkin esas ve koşulları düzenlemektedir.

TANIMLAR

 • “Platinum Masa Sistemi” veya “Sistem”; Kullanıcılara Uygulama ve benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığıyla sair dijital ortamlarda Sistem’e dahil olan restoranları görüntüleme, rezervasyon yaptırma, seçilen belirli restoranlarda Mobil Ödeme altyapısıyla ödeme yapma, Sistem’e dahil olan restoranlar tarafından sağlanan bilgilere erişme, bu restoranlar ve Visa Europe Services Inc. (“Visa”) tarafından Kullanıcılara sunulabilecek özel fırsat ve hediyelerden yararlanma imkanı sunan, Sistem’in kullanılmasına ilişkin şartlar ile işleyişinin bu Sözleşme’de düzenlendiği Sistem’dir.
 • “Mobil Uygulama” veya “Uygulama”; Platinum Masa Sistemi dahilinde UMT Mobil Türkiye A.Ş (“UMT”) tarafından altyapısı oluşturulan Mobil Ödeme Sistemi (“MÖS”) kapsamında cep telefonu ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan hizmettir.
 • “POS”; “Platinum Masa Üye İşyeri Sözleşmesi”ni imzalayan ve Sistem’e dahil olan İşyerleri’nin Mobil Ödeme Sistemi kapsamında ödeme almasını sağlayan cihazdır.
 • “SMS Şifresi”; “Platinum Masa” başlığı ile Kullanıcı’ya gönderilen doğrulama mesajlarının tamamına verilen isimdir.
 • “İşyeri” veya “İşyerleri”; Platinum Masa Üye İşyeri Sözleşmesi’ni imzalamak suretiyle Sistem’e dahil olan restoran ve işyerleridir.
 • “MÖS”; Uygulama üzerinden uyumlu cep telefonları aracılığıyla kullanılabilen ödeme aracı olup Kullanıcıların Uygulama üzerinden ödeme yapmalarını sağlayan Mobil Ödeme Sistemidir.
 • “Sözleşme”; ekleriyle birlikte bir bütün teşkil eden işbu Platinum Masa Kullanıcı Sözleşmesi’nin tüm hüküm ve şartlarına birlikte verilen addır.
 • “Kullanıcı”; Uygulama’ya Kayıt Formu’nu doldurmak ve işbu Sözleşme’yi kabul ederek kullanan kişilerdir.
 • “Lehdar”; Sistem’le ilgili olarak işbu Sözleşme ve diğer ilgili düzenlemeler dairesinde atıf/gönderim yapılan gerçek veya tüzel kişidir.
 • “Platform”; Uyumlu cihazlar için oyun ve uygulamalar indirebilen mağazalardan (App Store, Google Play Store )kullanıcılar tarafından uyumlu cep telefonlarına indirilerek kullanılacak “Platinum Masa” adlı Mobil Uygulama’yı birlikte ifade eder.
 • “Şifre”; Sistem’in kullanılabilmesi ve Platform’a giriş yapılabilmesi için Kullanıcı tarafından belirlenen koddur.
 • “Parola”; Parola: Mobil Ödeme Sistemi kapsamında cep telefonu ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sırasında kullanılan ve Kullanıcı tarafından belirlenen koddur.
 • “SMS”; GSM operatörlerinin Ara Bağlantı Anlaşması yaptığı diğer operatörlerdeki GSM abonelerine gönderilen en fazla 160 karakterli yazılı cep telefonu mesajlarıdır.
 • “Taraf” ve “Taraflar”; Sözleşme’nin 1. maddesinde açıklanan Kullanıcı ile GastroClub’ı ayrı ayrı ve birlikte ifade eder.
 • “BDDK”; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dur.
 • “TBB”; Türkiye Bankalar Birliği’dir.
 • “Yükseltilmiş Haklar”; Sistem’in kullanıldığı Cihaz’ın fabrika çıkışı özelliklerinden daha fazlasını kullanabilmesini ve Cihaz’ın işletim sisteminde değişiklik yapabilmesini sağlayan yönetici (admin) haklarına verilen bir isimdir.
 • “Cihaz”; Sistem’in Kullanıcı tarafından kullanılmasına olanak sağlayan bilgisayar, tablet, cep telefonlarına birlikte verilen isimdir.

KULLANIM KOŞULLARI

 • Üyelik Sistemi
  • Her Kullanıcı, Kayıt Formu’nu doldurarak Sistem’e üye olduğunda e-posta adresi ile Şifreye sahip olur.
Her Kullanıcı’nın Sistem üyeliği gerektiren bölümlere bağlanabilmesi için Sistem’de kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Sistem’e giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
“Şifre” sadece ilgili Kullanıcı’nın bilgisi dâhilinde olup Şifre’nin belirlenmesi, korunması, üçüncü kişiler tarafından öğrenilmemesi ve kullanılmaması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Sistem, Kullanıcı’nın talebi üzerine Kullanıcı’nın Sistem’de kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. GastroClub, UMT ve Visa, Şifre kullanımından doğacak problemlerden ve oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
  • Sistem, Kullanıcılar’a sosyal medya kanalları dahil olmak üzere Kullanıcılar’ın Sistem ile paylaştıkları her türlü (Multimedya nesneleri içeren Multimedia Messaging Service – MMS, wap-push, local notification, push notification, elektronik posta, sesli arama, mektup veya benzeri) iletişim kanalı üzerinden ulaşabilecek ve bu kanallardan Sistem’le ilgili çeşitli ürün, hizmet, promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir. Kullanıcılar, bilgilendirilmek istedikleri kanalları kendileri Sistem’in Ayarlar menüsü üzerinden belirleyebilir ve dilediklerinde bilgilendirme e-posta listesinden çıkma veya sair kanallar aracılığıyla bilgilerin kendilerine iletilmemesi yönündeki taleplerini Sistem’e iletebilirler.Kullanıcı’nın bu yöndeki talepleri 7 (yedi) iş günü içinde işleme konulacaktır.
  • Sistem’in kullanılmasıyla oluşacak her türlü data ve verilere ilişkin mülkiyet ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları; FSEK’in 14, 15, 16 ve 17. maddelerinde düzenlenen Umuma arz salahiyeti, Adın belirtilmesi salahiyeti, Eserde değişiklik yapılmasını menetme, Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları ve Eser Sahibinin FSEK’ten kaynaklanan komşu ve bağlantılı haklar dahil tüm eser sahipliği hakları münhasıran Visa’ya aittir.

 • Rezervasyon Hizmeti
  • Kullanıcılar, Sistem’in etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla Kullanıcılar’ın belirlemiş oldukları Sistem’e kayıtlı isim ve irtibat bilgilerinin rezervasyonu alan İşyeri ile paylaşılacağını kabul ederler.
  • Rezervasyon, en geç restorana gitmek istenilen zamana 2 (iki) saat kala yaptırılabilir. Sistem’e dahil olan 4446573 no.lu Çağrı Merkezi, haftanın 7 günü 09.00-20.00 arasında Kullanıcılar’a hizmet vermektedir. Bu saatler dışında 4446573 no.lu Çağrı Merkezi üzerinden rezervasyon hizmeti verilmemektedir.
  • Sistem üzerinden gerçekleştirilen rezervasyonlarda yer garantisi verilmemektedir.
  • GastroClub, UMT ve Visa, Kullanıcılar ile İşyerleri arasında paylaşılan bilgilerden dolayı ortaya çıkabilecek talep ve zararlardan, doğrudan Sistem’den kaynaklanmadıkça, sorumlu değildir. 


 • Avantajlar ve Mobil Ödeme
  • Sistem kapsamında, Visa tarafından belirlenecek İşyerleri’nde Visa Platinum Kartı sahiplerine veya Visa tarafından özellik ve sınıfları belirlenecek kart sahibi Kullanıcılar’a özel indirimler, promosyon ve/veya ikramlar (“Avantajlar”) sağlanacaktır. Avantajlar, tamamen Visa tarafından belirlenmektedir. Sağlanan Avantajlardan faydalanabilmek için Kullanıcı’nın kendi adını taşıyan, son kullanma tarihi geçmemiş, elektronik ticarete açık, başarılı işlem yapılabilirdurumdaki Visa Platinum Kartını (veya Visa tarafından özellik ve sınıfları belirlenecek kartını), Uygulama’ya tanımlaması ve İşyerleri’nde bulunan Sistem POS’u aracılığıyla mobil ödeme yapması gerekmektedir. İşyerleri, Kullanıcı’nın kart hâmili olup olmadığı hususunda şüpheye düşerse kendisinden geçerli bir kimlik ibraz etmesini talep edebilir.
  • Her türlü kart sahipleri, Uygulama’da belirtilen İşyerleri’nde, Uygulama’ya kartlarını tanımlayarak mobil ödeme yapabilirler. Ancak sadece Visa Platinum Kart (veya Visa tarafından özellik ve sınıfları belirlenecek kart) sahipleri, Sistem kapsamında belirtilen Avantajlar’dan faydalanabilir.
  • Uygulama’da belirtilen İşyerleri’nde, Kullanıcıların ilgili İşyerini ilk ziyaret ettiklerinde Visa Platinum Kartlarıyla (veya Visa tarafından özellik ve sınıfları belirlenecek kartlarıyla) mobil ödeme yapmaları durumunda, ikinci ziyaretlerinde farklı bir indirim oranı veya ikram kazanabilirler. Bu avantajların geçerli olabilmesi için ilgili Avantajın belirtilen son kullanma süresinden önce, ilgili İşyerinde talep edilmesi gerekir. Aksi halde farklı indirim oranı veya ikram imkanı geçerliliğini yitirecektir.
  • Sistem kapsamında sağlanan Avantajlar, ilgili İşyeri’nin yaptığı veya bu İşyeri’nde yetkili üçüncü kişiler tarafından yapılan diğer promosyon ve indirimlerle (farklı kartların, başka kulüp üyeliklerinin sağladığı avantajlar gibi) birleştirilemez. Sistem kapsamında sağlanan Avantajlar, ilgili İşyeri’nin hazırladığı promosyonel fiks menülerde geçerli olmayabilir; sadece “a la carte” menülerde ve ilgili İşyeri’nin belirlediği limitler dahilinde geçerlidir. Çeşitli internet siteleri veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan indirim, promosyon ve sair kampanyalar ile Sistem’in Avantajları aynı anda kullanılamaz. Sistem kapsamında sağlanan Avantajların sevgililer günü, yılbaşı, anneler günü, babalar günü ve buna benzer özel günlerdeki geçerliliği ilgili İşyeri’nin inisiyatifindedir. Sistem kapsamında sağlanan Avantajlar, paket servislerde geçerli değildir.
  • Sistem kapsamında sağlanan Avantajlar üçüncü kişilere devredilemez. Sadece Visa Platinum Kartı (veya Visa tarafından özellik ve sınıfları belirlenecek kart) sahibi ve bu kartıyla ödenen tutar üzerinden (eğer varsa) ilgili İşyeri’nin belirlediği kişi limitine kadar olanlar bu Avantajlardan faydalanabilirler.
  • Sistem kapsamındaki Platformlar ve ilgili İşyeri ve katılım koşulları, Kullanıcılar tarafından kolaylıkla görülebilmesi amacıyla sürekli güncellenecektir. GastroClub, UMT, ve Visa, herhangi bir İşyeri’nin katılım koşullarında gerçekleşen değişimlerin meydana getirdiği sonuçlardan sorumlu değildir. Kullanıcılar, sadece kullanım anlarında Sistem’e dâhil olan İşyerleri’nin sunduğu Avantajlardan faydalanabilirler.

UYGULAMA KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

 • Mobil Ödeme Sistemi (“MÖS”) ile Gerçekleştirilebilecek İşlemlere İlişkin Esaslar
  • Kullanıcılar, Mobil Uygulama üzerinden Platinum Masa İşyerlerinde ödeme gerçekleştirebilir. Kullanıcılar, Mobil Uygulama üzerinde yapacakları ödeme işlemleri için Uygulamaya tanımlı kredi kartı, banka kartı ve/veya ön ödemeli kartlarını kullanabilecektir.
  • Sistem’e kartını tanımlayan Kullanıcı, ilgili kartında yeterli limit/bakiye bulunması ve kartının elektronik ticarete açık, başarılı işlem yapılabilir durumda olması kaydıyla İşyerleri’nden yaptığı mal ve hizmet alım bedellerini MÖS ile ödemek için Sistem’e tanımladığı kartını kullanabilecektir.
  • Kullanıcı, Sistem’e birden fazla kartı tanımlayabilecektir. Kullanıcı’nın Sistem’e kartı tanımlayabilmesi için Sistem açısından geçerli e-mail ve şifresi ile giriş yapması ve tanımlayacağı kredi kartının kart numarası, CVC ve geçerlilik/son kullanma tarihi bilgilerini girmesi gerekmektedir. Kullanıcı, Sistem’e tanımladığı kartlarını sadece İşyerleri’nden satın aldığı mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi için kullanabilecektir.
  • Sistem’e tanımlanan kartı ile yapılan ödemelerde, söz konusu ödeme tutarı Kullanıcı’nın kartının alışveriş limitine yansıtılacak olup söz konusu tutarın nakit avans şeklinde kullanımı söz konusu değildir. Banka kartı ve ön ödemeli kart ile yapılan ödemelerde ise Kullanıcı hesabından işlem anında ilgili tutar alınacaktır.
  • Kullanıcı, Sözleşme kapsamında kendisinden beklenen şart, prosedür ve gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla, tüm bankaların kartlarını Sistem’e tanımlayabilecektir.
  • Kullanıcılara ait tüm kartlar Sistem’e, elektronik ticaret işlemlerinin güvenliğinin artırılması amacıyla geliştirilmiş bir sistem olan 3D Secure olarak tanımlanabilir.
  • Kullanıcı, Yükseltilmiş Hakları kullanabilmek amacıyla işletim sisteminde değişiklik yapması durumunda (İOS Jailbreak, Android Root vb.) bu tercihinin her türlü risk ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu konuda hiçbir şekilde Sistem’in, GastroClub’ın, UMT’nin veya Visa’nın sorumlu olmadığını ve tutulamayacağını, bu nedenle ve/veya bununla bağlantılı nedenlerle doğabilecek finansal, parasal, maddi, manevi vs. her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kullanıcı, herhangi bir şekilde ve nedenle Sistem’i kullanması veya Sistem’den yararlanması ile ilgili olarak,

 • Kayıt Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilgilerin kısmen veya tamanen yanlış, gerçeğe aykırı, hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu, bu hallerde Sistem’e üyeliğinin sona erebileceğini,;
 • Sistem tarafından sağlanan hizmet, yazılım vb. Sistem’e ait her türlü unsurun mülkiyet ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları; FSEK’in 14, 15, 16 ve 17. maddelerinde düzenlenen Umuma arz salahiyeti, Adın belirtilmesi salahiyeti, Eserde değişiklik yapılmasını menetme, Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları ve Eser Sahibinin FSEK’ten kaynaklanan komşu ve bağlantılı haklar dahil tüm eser sahipliği haklarının münhasıran Visa’ya ait olduğunu, bunları hiçbir şekilde ve nedenle bu haklar üzerinde tasarruf edecek herhangi bir şekilde kullanmayacağını ve özellikle işlemeyeceğini, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını ve Sistem’in izin verdiği işlevler dışında kullanmayacağını;
 • Sistem aracılığıyla yapılan rezervasyonları ilgili İşyeri tarafından belirlenen opsiyon dahilinde değiştirmediği veya rezervasyonda belirtilen zamanda ilgili İşyeri’nde yer bulunmadığı takdirde rezervasyonun iptal edilebileceğini;
 • Sistem dahilinde gerçekleştirdiği rezervasyonlarını sürekli iptal etmesi halinde ilgili İşyeri tarafından rezervasyon alınmayabileceğini, çeşitli restoranlarda tekerrür eden rezervasyon iptalleri halinde ise Tamamıyla GastroClub ve UMT’nin takdirinde olmak üzere Sistem’e üyeliğinin askıya alınabileceğini veya iptal edilebileceğini;
 • Sistem’in kullanımı sırasında kendisine daha önceden bildirilen ayrı bir ücretin ödenmesi söz konusu olduğu takdirde, bu ödemenin söz konusu İşyeri ile Kullanıcı arasında gerçekleştirileceğini ve Sistem’in yalnızca Kullanıcı ile Sistem’e dahil İşyerleri arasında bilgi iletişimini sağlamakta olduğunu;
 • Sistem’in kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Sistem, GastroClub, UMT ve/veya Visa’dan herhangi bir ad ve nam altında tazminat/sair ödeme talep etmemeyi;
 • Basılı pazarlama materyallerinde eksik veya fazla İşyeri bilgisi bulunabileceğini, Uygulama’da yer alan bilgilerde teknik yanlışlıklar, yazım hataları veya zaman zaman güncelliğini yitirmiş bilgilerin olabileceğini;
 • Sistem’de çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin Kullanıcının Cihaz’ındaki sabit diskte (bellekte) çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların Kullanıcıların Platform’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde Platform’a erişen Kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu bildiğini ve kabul ettiğini;
 • Sistem’i, Sistem’e ait Platformu, veya Uygulama’yı ziyaret ettiğinde veya bilgi almak dahil bunlardan birini/birkaçını veya tamamını herhangi bir şekilde kullandığında Sistem’e ilişkin işbu Sözleşme ve eklerini okuduğunu, anladığını ve bunlarda yer alan koşullarla bağlı olduğunu; hem bu koşullara hem de yürürlükte bulunan tüm kanun, yönetmelik ve sair mevzuata uyacağını,
 • Sistem’i sadece Sistem tarafından sağlanan Platfromlar üzerinden ve bu Sözleşme ve ilgili Platformlarda yer alan talimatlara uygun kullanacağını,
 • Sistem ile kurulan akdi ilişkinin işbu Sözleşme'deki koşullara, Taraflar arasındaki başka anlaşmalara, ilgili mevzuata, BDDK, TBB düzenlemelerine, bankalar arasındaki anlaşmalara ve Türkiye Cumhuriyeti'nde cari ve genel olarak uygulanan ve uyulan bankacılık etik ve âdetlerine tabi olacağını,
 • Sistem’i kullanırken ilgili mevzuat çerçevesinde zaman zaman kendisinden talep edilebilecek tüm bilgi ve belgeleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak sağlayacağını, bu tür bilgileri saklamak ve ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili makamlara bildirmekle yükümlü olunduğunu,
 • Sistem’i kullanmak için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli ehliyete sahip olduğunu ehliyetsizlikle ilgili hususlar GastroClub’a ve UMT’ye yazılı olarak ulaştırılmış olmadıkça GastroClub, UMT ve Visa’ya bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini, özellikle ehliyetsizliğin kamuya ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olmasının GastroClub, UMT ve Visa’yı özel yazılı bildirim olmadıkça bağlamayacağını,
 • Sistem’den yararlanmak için Sistem’e verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, Sistem’deki işlemlerin bu bilgilerin doğruluğuna güvenilerek yapıldığını,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde yetkili kılınan makam ve mercilere yapılması gereken bilgi açıklamaları ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında yapılan bilgi açıklamalarının herhangi bir sır saklama yükümlülüğünün ihlali niteliğinde olmadığını, bankaların yer aldığı grup şirketleri arasındaki bilgi ve belge alışverişi ile, Sistem faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı kişiler ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde bu kişilere yapacağı bilgi ve belge açıklamalarının, Bankacılık Kanunu'nun 73. maddesinde öngörülen sır saklama yükümlülüğünün ihlali olarak nitelendirilmeyeceğini,
 • Sistem’in kullanılması sureti ile gerçekleştirilecek işlemlerde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek her türlü işlem, Sistem’in işleyişi için gerekli olan bilgi ve belgelerin, üçüncü şahıslarla paylaşılmasına peşinen muvafakat ettiğini,
 • İşbu Sözleşme konusu işlemler ile ilgili her türlü masraf, vergi vb.nin kendisine ait olduğunu,
 • Sistem’in, Kullanıcılar’a mümkün olan en iyi hizmeti verebilmek için sürekli kendini yenilenmekte olduğunu ve bu nedenle Kullanıcı’ya Sistem kapsamında verilen hizmetlerin şekil, içerik ve kapsam itibariyle her zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebileceğini bildiğini ve kabul ettiğini,
 • Sistem Yöneticilerinin münhasır yetkisi dahilinde ve önceden bildirimde bulunulmaksızın Sistem’in ve/veya Sistem kapsamındaki herhangi bir hizmetin ve/veya özelliğin sürekli veya geçici olarak durdurabileceğini ve/veya iptal edilebileceğini,
 • Sistem kapsamında gönderilen SMS'lerin “Platinum Masa” başlığı ile iletileceğini bildiğini, bunun dışında farklı bir başlık ile gelen SMS'lere itibar etmeyeceğini aksi halde söz konusu olacak zararlardan dolayı münhasıran sorumlu olacağını,
 • Sistem’i uygulanabilir ve yürürlükte bulunan yasalara aykırılık teşkil edecek fiil, eylem, davranış, uygulamalar vb. için kullanmayacağını,
 • Sistem’in işleyişi için gerekli bilgileri aktivasyon/kayıt işlemleri sırasında veya Sistem’in kullanımı kapsamında her zaman ilgili Platformlar üzerinden talep edebileceğini ve verdiği bilgilerin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını, GastroClub ve UMT tarafından açıkça izin verilmedikçe Sistem tarafından öngörülen Platformlar üzerinden sunulan arabirim haricinde Sistem’e hiçbir şekilde erişmeyeceğini, erişmeye teşebbüs etmeyeceğini,
 • Sistem’e ve/veya Sistem’e bağlı olan sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmeyeceğini, Visa, GastroClub ve UMT tarafından ayrıca yazılı olarak izin verilmediği müddetçe Sistem’i işbu Sözleşme'de ve sair ilgili belgelerde belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayacağını, kullandırmayacağını,
 • Sistem tarafından Kullanıcı bilgilerinin herhangi bir kanal (e-mail vb.) aracılığıyla talep edilmediğini/edilmeyeceğini bildiğini, bu nedenle e-mail ya da başka bir kanaldan kendisinden şifre vb. bilgileri talep edildiği takdirde bu bilgileri paylaşmayacağını, aksi halde ortaya çıkabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını,
 • Sistem tarafından cep telefonuna gönderilen SMS'lerin başlığında yer alan ismin “Platinum Masa” olduğunu kontrol etmeyi, gönderilen SMS’in Sistem’den geldiğinden emin olmadıkça mesajı yanıtlamayacağını ve talep edilen hususları yerine getirmeyeceğini,
 • Üyelik ve işlem ücretleri, ekleriyle birlikte işbu Sözleşme ve diğer duyuru vb. ile detaylı güncel bilgiye www.visa.com.tr/platinum adresinin altında yer alan ilgili sayfalardan ulaşılabileceğini bildiğini,
 • Sistem’e erişimde kullanılan şifrelerin korunması ve Sistem kullanılarak gerçekleşen her türlü işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve şifresinin izinsiz kullanıldığını fark ettiği anda derhal Sistem’e ait 4446573 no.lu Çağrı Merkezi’ne haber vereceğini, aksi halde bu yetkisiz kullanımdan kaynaklanabilecek zararlardan bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını,
 • Platformlar üzerinden hiçbir şekilde yanlış bilgi vermeyeceğini veya başkasının kişisel bilgilerini kullanarak (kimlik bilgisi, cep telefonu vb.) kayıt olmayacağını ve kullanım yapmayacağını,
 • Bir Kullanıcı’nın sadece bir kere Uygulama’yı yükleyebileceğini ve birden fazla kere yüklemeye çalışması halinde söz konusu olacak zararlardan doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
 • Sistem’in kullanılması için zorunlu olarak talep edilen cep telefonu bilgisini her zaman güncel tutacağını;
 • Uygulama’nın yüklü olduğu ve/veya kısa mesaj yolu ile Uygulamayı kullandığı cep telefonuna ait numara bilgisinin ilgili İşyeri ve Visa’ya bildirilmesine peşinen muvafakat ettiğini ve buna ek olarak gerekli görülecek hallerde diğer her türlü bilginin de gerek ilgili İşyeri ve Visa gerekse diğer üçüncü kişiler ile paylaşılmasını kabul ettiğini,
 • Kullanılan Uygulama’nın güvenliğini ve güvenlik seviyesini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek veya düşürebilecek hiçbir bilgiyi (Sistem ile ilgili bir şifre, cep telefonu numarası, Kimlik bilgileri vb.) üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını ve bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınacağını,
 • Platform’un kendisi adına başkası tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğini ve kendisi tarafından başkasına ait Kullanıcı bilgilerini kullanmadığını ve kullanılmayacağını,
 • Bilinmeyen kişilerden gelen SMS'leri, wap-push'ları veya linkleri açmayacağını, güvenilir olmayan sitelerden ve kaynaklardan Cihaz’ına yazılım indirmeyeceğini ve yüklemeyeceğini,
 • Cep telefonu aracılığıyla alınacak Sistem ile ilgili işlemler esnasında, Sistem’de tanımlı cep telefonu numarasından gelen SMS'lere itibar edilerek işlem yapılacağını,
 • SMS’lerinin herhangi bir nedenle Sistem’e ulaşmamasından, kendisine gönderilen SMS mesajlarının ulaşmamasından, belirli zamanlarda otomatik olarak işlem yapılması hususunda verilen Kullanıcı talimatının iptal ettirilmemiş olması sebebi ile Sistem tarafından gerçekleştirilecek işlemlerden veya cep telefonu numarası değişikliklerini Sistem’e bildirmemiş olmasından veya Sistem kayıtlarında Kullanıcı’nın bildirdiği birden fazla cep telefonu numarasının bulunması nedeniyle ortaya çıkabilecek aksaklıklardan bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını,
 • Sistem’de kayıtlı telefon numarasının değiştirilmesi, cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde derhal 4446573 no.lu Çağrı Merkezi aracılığıyla bilgi vereceğini, aksi takdirde doğabilecek zararlardan bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını,
 • Cep telefonu aracılığıyla Sistem ile ilgili yapılacak işlemlerde Sistem’de tanımlı cep telefonu numarasının doğruluğunun kontrol edilmesi ve güncel olmasının sağlanması, ayrıca cep telefonunun (SIM kart dahil) ve telefona gönderilen SMS mesajlarının üçüncü şahıslara karşı güvenliğinin sağlanmasından bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu,
 • Platform üzerinde Kullanıcı hesabının herhangi bir zarara uğraması, şifrelerin üçüncü şahıslarca ele geçirilmesi veya bu hesap ile ilgili herhangi bir güvenlik sorunu olduğunun anlaşılması halinde Sistem’le bağlantılı olan ve zarar gören veya görebilecek tüm ürün veya hizmetleri kullanıma kapatmak ve hemen 4446573 no.lu Çağrı Merkezi kanalıyla bilgi vermekle yükümlü olduğunu, aksi takdirde gerek kendisi gerek GastroClub, UMT, Visa ve üçüncü kişiler nezdinde gerçekleşecek tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu;
 • Sistem dahilinde kullanılan cep telefonunun üçüncü kişilere karşı fiziki ve sanal güvenliğinin korunması ile ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu;
 • Sistem’in kullanıldığı Cihaz’ın, tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutacağını ve Cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruyacağını, özellikle şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için Cihaz’ın güvenliğine dikkat edeceğini ve gerekli sair tedbirleri alacağını,
 • Cihaz’a indirilecek her türlü yazılımların lisanslı olması gerektiğini bildiğini,
 • Aksi Taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, işbu Sözleşme'deki hiçbir hükmün kendisine, GastroClub’ın, UMT’nin ve Visa’nın ticari unvanını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adınlarını ve diğer fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ve bu tür hakları içeren her türlü eserlerini/unsurlarını ve özelliklerini kullanma hakkı olmadığını bildiğini ve kabul ettiğini;
 • Sistem’e ilave veya dahil edilen mülkiyet hakkı ilanlarını (Fikri mülkiyet hakları ve markalara ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere) kaldırmayacağını, gizlemeyeceğini veya değiştirmeyeceğini,
 • Sistem’i kullandığı süre boyunca kendi tarafında gerekli güncel virüs korunma programlarını ve internet korunma hizmetlerini kullanacağını,
 • Sistem’in, (bu Sistem’in bir sonucu olarak ya da bu Sistem sayesinde), başka bir şahıs ya da şirket tarafından sunulan bir hizmet aracılığıyla kullanılması veya Sistem’in kullanılabilmesi için aracı bir yazılımın indirilmesi ya da Sistem’den faydalanılmasını sağlayacak başkaca ürünlerin satın alınması söz konusu olabilir. Kullanıcı’nın bu diğer hizmetleri, yazılımı veya ürünlerin kullanımına yönelik diğer hizmetleri sunan kişiler ile yapacağı sözleşmeler ve diğer hizmetin sunumuna ilişkin esaslar hakkında GastroClub, UMT ve Visa’nın herhangi bir hukuki sorumluluğu olmadığını,
 • Sistem Yöneticileri’nin, gerekli gördüğü hallerde herhangi bir gerekçe gösterilmesine ve bildirim yapılmasına da gerek olmaksızın Kullanıcı’nın Hizmet'i kullanım yetkisini ve üyeliğini her zaman sonlandırabileceğini
 • İşbu Sözleşme hükümlerinde yapılacak değişikliklerin Platformlar üzerinden Kullanıcı’ya bildirileceğini ve bu değişikliklere ilişkin onayların da ilgili Platfrom üzerinden alınacağını, söz konusu değişikliklerin ilgili Platfrom üzerinden onaylanması anında Kullanıcı için bağlayıcı olacağını,
 • İşbu Sözleşme'nin ve eklerinin herhangi bir maddesinin veya maddelerinin hukuken geçersiz addedilmesi ya da uygulanmasının herhangi bir şekilde mümkün olmaması durumunda Sözleşme'nin ve eklerinin diğer maddelerinin geçerliliğinin bu durumdan etkilenmeyeceğini,
 • Sistem’e dahil edilecek hizmetin çeşit ve unsurlarının ilgili UMT, GastroClub, Visa tarafından belirleneceğini ve bu çeşit ve unsurlarda bankacılık uygulamaları ve teamülleri ve yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda değişiklik yapılabileceğini,
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 193. maddesi çerçevesinde, bu Sözleşme’den ve eklerinden doğacak uyuşmazlıklarda bankaların, Sistem’in, GastroClub’ın, teknoloji altyapı hizmeti sağlayan şirketlerin, UMT’nin ve gerekli olması halinde Visa’nın defter ve mikrofilm, mikrofiş, ses, teyp bantları, bilgi işlem ve bilgisayar vs. kayıtları ile ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılarının HMK madde 199 kapsamında belge olarak değerlendirileceğini ve münhasır geçerli delil olacağını, bankalar, teknoloji altyapı hizmeti sağlayan şirketler, GastoClub, UMT ve Visa’nın basiretli birer tacir olmaları nedeniyle sıfatıyla bunların ticari defter ve kayıtları ile yukarıda belirtilen unsurlarının usulüne uygun tutulduğunu ve bu kayıtların gerçeği yansıttığını bildiğini ve kabul ettiğini,
 • Sistem üzerinden gerçekleştireceği işlemlere ilişkin olarak Sistem üzerinden verdiği komutların yazılı talimat niteliğinde olduğunu; ayrıca bu komutların, her bir işlem için yazılı talimat alınmaksızın söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Sistem yöneticilerine yetki verdiğini,
 • Sistem için uygun görülecek teknolojik altyapı/altyapılar kullanılarak, Kullanıcı’nın bulunduğu/bulunacağı yer ve lokasyon bilgilerinin tespit edilmesine ve alınmasına, push ya da local notification vb. aracılığıyla bu bilgi ve veriler kullanılmak suretiyle bulunduğu/bulunacağı uygun lokasyonlarda (Ör: İşyeri vb.), kendisine her türlü pazarlama, reklam, kampanya, ilan ve tanıtım mesajlarının iletilmesine, bu bilgi ve verilerin, her nevi pazarlama, reklam, tanıtım, ilan, kampanya ve/veya benzeri amaçlarla kullanılmasına muvafakat ettiğini,
 • Sistem kapsamında Kullanıcı’nın yapmış olduğu bankacılık işlemlerinin yerine getirilebilmesi için Kullanıcı, Cihaz’ının telefon rehberindeki tüm bilgilere erişilebileceğini, bu konuda Sistem yöneticilerini peşinen yetkili kıldığını ve bunun için gerekli tüm onay ve muvafakatleri verdiğini,
 • Sözleşme ve diğer ilgili belgeler kapsamında düzenlenen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle kendisi ve üçüncü kişiler nezdinde gerçekleşecek zararlardan GastoClub, UMT ve Visa’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu sebeple GastoClub, UMT ve Visa’nın herhangi bir üçüncü kişi talebi ile karşılaşması halinde onları bu taleplerden ari tutarak her türlü sorumluluğu bizzat üstleneceğini ve bu nedenle GastoClub, UMT, Visa ve üçüncü kişiler nezdinde gerçekleşen zararlardan meblağ sınırı olmaksızın sorumlu olduğunu,
 • MÖS sistemi ile yalnızca Sistem’e dahil olan İşyerleri’nde ödeme yapabileceğini, İşyerleri’nden aldığı/alacağı mal ve/veya hizmetlere dair sorumluluğun ilgili İşyeri’nde olduğunu, işbu sebeple İşyerleri’nden alınan mal ve/veya hizmetlere ilişkin taleplerde tek muhatabının ilgili İşyerleri olacağını bildiğini ve kabul ettiğini,
 • Sistem tarafından yönlendirilmiş olsa dahi, Sistem dışında eriştiği/erişeceği veya giriş yaptığı/yapacağı web siteleri ve uygulamaların içeriğinden münhasıran ve bizzat sorumlu olduğunu,

açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.

GENEL ŞARTLAR

 • Sistem’in çalışması herhangi bir zamanda geçici bir süre askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir.

 • Güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcılar’ın üyelikleri geçici bir süre askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir.
 • Sistemin veya Kullanıcı üyeliğinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı GastroClub, UMT ve Visa, gerek Kullanıcılar’a ve gerekse üçüncü kişilere karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

 • Sistem yöneticileri tarafından, Sistem kapsamında sunulacak hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, Sistem’in kullanılması neticesinde elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özen gösterilecektir ancak bunlar taahhüt/garanti edilmemektedir.

 • Sistem üzerinden sağlanan rezervasyonlar, İşyerleri’nin rezervasyon durumları ile sınırlıdır. İlgili İşyerleri’nin rezervasyon almamasından, rezervasyonun değiştirilmemesinden veya iptal edilememesinden Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa sorumlu değildir.
 • Sistem’de rezervasyona sunulan hizmetlerin veya Avantajlar’ın durum, fiyat, özellik ve indirim bilgileri Sistem yöneticileri tarafından değiştirilebilir. Rezervasyon durumu, Avantajlar’ın fiyat, özellik ve indirim bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa bu hatalardan sorumlu değildir. Ancak Sistem yöneticileri, kendi takdirlerinde olmak üzere, bu hatayı giderebilecek şekilde başka bir Avantaj ve/veya rezervasyon fırsatı sunabilir veya Avantajı ve/veya rezervasyonu iptal edebilir.

 • Sistem kapsamında üretilen, satın alınan ve/veya sair şekillerde elde edilen bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. bütün unsurların mülkiyet ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları; FSEK’in 14, 15, 16 ve 17. maddelerinde düzenlenen Umuma arz salahiyeti, Adın belirtilmesi salahiyeti, Eserde değişiklik yapılmasını menetme, Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları ve Eser Sahibinin FSEK’ten kaynaklanan komşu ve bağlantılı haklar dahil tüm eser sahipliği hakları münhasıran Visa’ya aittir.
 • Sistem yöneticileri, ileride doğacak teknik zaruretler ve/veya mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
Bu hallerde Sözleşme’nin 6.48 maddesi kapsamında Kullanıcı’dan onay alınacaktır.
 • İşyerleri tarafından sağlanan içerikten münhasıran ilgili İşyerleri sorumludur. İşyerleri’nin veya sağladıkları ürün ve hizmetlerin gerçek durumlarının yansıtıldığına yönelik herhangi bir açık veya zımni taahhüt veya garanti verilmemektedir.
 • İşyerleri, GastroClub, UMT ve Visa, birbirinden bağımsız ve ayrı ticari kuruluşlardır. Sistem, Kullanıcı ile İşyerleri’ni bir araya getiren bir Platform olup hiçbir surette hizmetlerin sağlayıcısı, sunucusu, ifa yardımcısı olmadığı gibi İşyerleri’nin ortağı, acentesi, bayii, vekili, temsilcisi veya herhangi bir şekilde tacir yardımcısı da değildir. Bu sebeple İşyerleri’nin sağlamış olduğu hizmet veya satmış olduğu ürünlerden doğan ayıplar veya herhangi bir nedenle ortaya çıkan zararlar nedeniyle Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa sorumlu tutulamaz.
 • Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa, İşyerleri ile Kullanıcı arasında alışveriş konusu olan mal veya hizmetin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı vb. ile ilgili olayları bilme ve anlaşmazlıklarda taraf olma ve karar verme yükümlülüğü altında değildir. İşyerleri ve Kullanıcı arasında meydana gelecek muhtemel uyuşmazlıklar halinde Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa bu uyuşmazlığa taraf olmayacak ve söz konusu uyuşmazlıklardan doğacak doğrudan veya dolaylı zararlardan da sorumlu olmayacaktır. Uyuşmazlıkların Kullanıcı’ya karşı tek muhatabı ilgili İşyerleri olacaktır. Kullanıcı, bu tür taleplerini yalnızca ilgileri İşyerleri’ne karşı ileri süreceğini, Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa’nın bu yönde açık, zımni, doğrudan veya dolaylı bir garanti veya taahhüdü bulunmadığını, Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa’ya karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını işbu Sözleşme tahtında kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, İşyerleri tarafından Sistem tarafından sağlanan Avantajlar aracılığı ile satılan ya da sağlanan ürün ve hizmetlerin alkollü içki tüketimini içerebileceği durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, söz konusu ürün ve hizmette yer alan alkollü içkiyi tüketebilecek ve satın alabilecek yaşta ve yeterlikte (ehliyet) olduğunu ve söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin Platformlar ve bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli mecralarda yer alan görsellerin hiçbir şekilde alkol tüketimine özendirir ve tanıtımını/reklamını yapar nitelikte olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, Sistem’le ilgili olarak kendisine gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermektedir. Bu kapsamda Kullanıcı, kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca iletişim vasıtaları ile Kullanıcı’dan ayrıca herhangi bir izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti, kısa mesaj, faks vs. gönderilebileceğini kabul ve beyan eder.
 • Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü veya hükümleri, kısmen veya tamamen, herhangi bir nedenle ve şekilde geçersiz sayılır veya iptal edilirse, Sözleşme’nin kalanı geçerli olmaya devam edecektir. Geçersiz sayılan veya iptal edilen hüküm, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini hiçbir şekilde etkilemez.

YASAL ZORUNLULUKLAR

 • İşbu Sözleşme dışında ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleşecek tüm işlemler ve değişikliklerden Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa sorumlu olmayıp, bu işlemler ve değişiklikler aynen Sözleşme’ye aktarılacaktır.

BİLGİ SAĞLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • Sistem’de kayıtlı Kullanıcı bilgileri, rezervasyonları, kredi kartı işlemleri vb. gizli tutularak iki (2) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta yukarıda madde 6.51’de sayılan unsurlar, Kullanıcı açısından münhasır, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 • İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

SONA ERME

 • Gastroclub işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman ve Kullanıcı’ya e-mail yoluyla bilgi vermek suretiyle sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anına kadar Tarafların birbirlerinden olan hak ve alacakları etkilenmez.
 • Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye herhangi bir şekilde aykırı hareket etmesi durumunda da Gastroclub’ın Sözleşme’yi derhal ve bildirimsiz feshetme hakkı vardır.
 • Kullanıcı’nın da üyeliğini sona erdirmek istemesi halinde Uygulama üzerinden giriş yaptığı ekrandaki ilgili prosedürü takip ederek tüm bilgileri silmesi ve bilgi alanlarını boş olarak kaydetmesi yeterli olacaktır. Kullanıcı’nın Uygulama üzerindeki bilgileri silmesi ve kaydetmesi durumunda üyeliğin sona erdirilebilmesi için, Kullanıcı’nın Sistem’den kaynaklanan bütün ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
 • Kullanıcı, Sözleşme’nin (Kullanıcı ve/veya GastroClub tarafından sona erdirilmesi dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir şekilde sona ermesi halinde Uygulama üzerinde bulunan mevcut/kazanılmış Avantaj ve hediyelerinin tamamının da Sözleşme’nin sona erdiği tarih itibariyle geri dönülemez şekilde silineceğini kabul etmektedir.

YÜRÜRLÜK

 • İşbu Sözleşme, Taraflar arasında Kullanıcının, “Platinum Masa” adlı Mobil Uygulama’yı telefonuna indirerek Uygulama’nın Giriş Ekranı’nda yer alan Kayıt Formu’nu doldurmak ve takip eden ekranda tam metin halinde bulunan işbu Platinum Masa Kullanıcı Sözleşmesi’ni “Kabul Et” botununa tıklayarak bütünüyle kabul etmek suretiyle Platinum Masa Sistemi’ne (“Sistem”) üye olmasıyla süresiz olarak yürürlüğe girer.

KONU

 • İşbu Sözleşme, Sistem’in kullanımına ilişkin esas ve koşulları düzenlemektedir.

TANIMLAR

 • “Platinum Masa Sistemi” veya “Sistem”; Kullanıcılara Uygulama ve benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar aracılığıyla sair dijital ortamlarda Sistem’e dahil olan restoranları görüntüleme, rezervasyon yaptırma, seçilen belirli restoranlarda Mobil Ödeme altyapısıyla ödeme yapma, Sistem’e dahil olan restoranlar tarafından sağlanan bilgilere erişme, bu restoranlar ve Visa Europe Services Inc. (“Visa”) tarafından Kullanıcılara sunulabilecek özel fırsat ve hediyelerden yararlanma imkanı sunan, Sistem’in kullanılmasına ilişkin şartlar ile işleyişinin bu Sözleşme’de düzenlendiği Sistem’dir.
 • “Mobil Uygulama” veya “Uygulama”; Platinum Masa Sistemi dahilinde UMT Mobil Türkiye A.Ş (“UMT”) tarafından altyapısı oluşturulan Mobil Ödeme Sistemi (“MÖS”) kapsamında cep telefonu ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan hizmettir.
 • “POS”; “Platinum Masa Üye İşyeri Sözleşmesi”ni imzalayan ve Sistem’e dahil olan İşyerleri’nin Mobil Ödeme Sistemi kapsamında ödeme almasını sağlayan cihazdır.
 • “SMS Şifresi”; “Platinum Masa” başlığı ile Kullanıcı’ya gönderilen doğrulama mesajlarının tamamına verilen isimdir.
 • “İşyeri” veya “İşyerleri”; Platinum Masa Üye İşyeri Sözleşmesi’ni imzalamak suretiyle Sistem’e dahil olan restoran ve işyerleridir.
 • “MÖS”; Uygulama üzerinden uyumlu cep telefonları aracılığıyla kullanılabilen ödeme aracı olup Kullanıcıların Uygulama üzerinden ödeme yapmalarını sağlayan Mobil Ödeme Sistemidir.
 • “Sözleşme”; ekleriyle birlikte bir bütün teşkil eden işbu Platinum Masa Kullanıcı Sözleşmesi’nin tüm hüküm ve şartlarına birlikte verilen addır.
 • “Kullanıcı”; Uygulama’ya Kayıt Formu’nu doldurmak ve işbu Sözleşme’yi kabul ederek kullanan kişilerdir.
 • “Lehdar”; Sistem’le ilgili olarak işbu Sözleşme ve diğer ilgili düzenlemeler dairesinde atıf/gönderim yapılan gerçek veya tüzel kişidir.
 • “Platform”; Uyumlu cihazlar için oyun ve uygulamalar indirebilen mağazalardan (App Store, Google Play Store )kullanıcılar tarafından uyumlu cep telefonlarına indirilerek kullanılacak “Platinum Masa” adlı Mobil Uygulama’yı birlikte ifade eder.
 • “Şifre”; Sistem’in kullanılabilmesi ve Platform’a giriş yapılabilmesi için Kullanıcı tarafından belirlenen koddur.
 • “Parola”; Parola: Mobil Ödeme Sistemi kapsamında cep telefonu ile ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sırasında kullanılan ve Kullanıcı tarafından belirlenen koddur.
 • “SMS”; GSM operatörlerinin Ara Bağlantı Anlaşması yaptığı diğer operatörlerdeki GSM abonelerine gönderilen en fazla 160 karakterli yazılı cep telefonu mesajlarıdır.
 • “Taraf” ve “Taraflar”; Sözleşme’nin 1. maddesinde açıklanan Kullanıcı ile GastroClub’ı ayrı ayrı ve birlikte ifade eder.
 • “BDDK”; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’dur.
 • “TBB”; Türkiye Bankalar Birliği’dir.
 • “Yükseltilmiş Haklar”; Sistem’in kullanıldığı Cihaz’ın fabrika çıkışı özelliklerinden daha fazlasını kullanabilmesini ve Cihaz’ın işletim sisteminde değişiklik yapabilmesini sağlayan yönetici (admin) haklarına verilen bir isimdir.
 • “Cihaz”; Sistem’in Kullanıcı tarafından kullanılmasına olanak sağlayan bilgisayar, tablet, cep telefonlarına birlikte verilen isimdir.

KULLANIM KOŞULLARI

 • Üyelik Sistemi
  • Her Kullanıcı, Kayıt Formu’nu doldurarak Sistem’e üye olduğunda e-posta adresi ile Şifreye sahip olur.
Her Kullanıcı’nın Sistem üyeliği gerektiren bölümlere bağlanabilmesi için Sistem’de kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Sistem’e giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.
“Şifre” sadece ilgili Kullanıcı’nın bilgisi dâhilinde olup Şifre’nin belirlenmesi, korunması, üçüncü kişiler tarafından öğrenilmemesi ve kullanılmaması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Sistem, Kullanıcı’nın talebi üzerine Kullanıcı’nın Sistem’de kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. GastroClub, UMT ve Visa, Şifre kullanımından doğacak problemlerden ve oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
  • Sistem, Kullanıcılar’a sosyal medya kanalları dahil olmak üzere Kullanıcılar’ın Sistem ile paylaştıkları her türlü (Multimedya nesneleri içeren Multimedia Messaging Service – MMS, wap-push, local notification, push notification, elektronik posta, sesli arama, mektup veya benzeri) iletişim kanalı üzerinden ulaşabilecek ve bu kanallardan Sistem’le ilgili çeşitli ürün, hizmet, promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir. Kullanıcılar, bilgilendirilmek istedikleri kanalları kendileri Sistem’in Ayarlar menüsü üzerinden belirleyebilir ve dilediklerinde bilgilendirme e-posta listesinden çıkma veya sair kanallar aracılığıyla bilgilerin kendilerine iletilmemesi yönündeki taleplerini Sistem’e iletebilirler.Kullanıcı’nın bu yöndeki talepleri 7 (yedi) iş günü içinde işleme konulacaktır.
  • Sistem’in kullanılmasıyla oluşacak her türlü data ve verilere ilişkin mülkiyet ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları; FSEK’in 14, 15, 16 ve 17. maddelerinde düzenlenen Umuma arz salahiyeti, Adın belirtilmesi salahiyeti, Eserde değişiklik yapılmasını menetme, Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları ve Eser Sahibinin FSEK’ten kaynaklanan komşu ve bağlantılı haklar dahil tüm eser sahipliği hakları münhasıran Visa’ya aittir.

 • Rezervasyon Hizmeti
  • Kullanıcılar, Sistem’in etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla Kullanıcılar’ın belirlemiş oldukları Sistem’e kayıtlı isim ve irtibat bilgilerinin rezervasyonu alan İşyeri ile paylaşılacağını kabul ederler.
  • Rezervasyon, en geç restorana gitmek istenilen zamana 2 (iki) saat kala yaptırılabilir. Sistem’e dahil olan 4446573 no.lu Çağrı Merkezi, haftanın 7 günü 09.00-20.00 arasında Kullanıcılar’a hizmet vermektedir. Bu saatler dışında 4446573 no.lu Çağrı Merkezi üzerinden rezervasyon hizmeti verilmemektedir.
  • Sistem üzerinden gerçekleştirilen rezervasyonlarda yer garantisi verilmemektedir.
  • GastroClub, UMT ve Visa, Kullanıcılar ile İşyerleri arasında paylaşılan bilgilerden dolayı ortaya çıkabilecek talep ve zararlardan, doğrudan Sistem’den kaynaklanmadıkça, sorumlu değildir. 


 • Avantajlar ve Mobil Ödeme
  • Sistem kapsamında, Visa tarafından belirlenecek İşyerleri’nde Visa Platinum Kartı sahiplerine veya Visa tarafından özellik ve sınıfları belirlenecek kart sahibi Kullanıcılar’a özel indirimler, promosyon ve/veya ikramlar (“Avantajlar”) sağlanacaktır. Avantajlar, tamamen Visa tarafından belirlenmektedir. Sağlanan Avantajlardan faydalanabilmek için Kullanıcı’nın kendi adını taşıyan, son kullanma tarihi geçmemiş, elektronik ticarete açık, başarılı işlem yapılabilirdurumdaki Visa Platinum Kartını (veya Visa tarafından özellik ve sınıfları belirlenecek kartını), Uygulama’ya tanımlaması ve İşyerleri’nde bulunan Sistem POS’u aracılığıyla mobil ödeme yapması gerekmektedir. İşyerleri, Kullanıcı’nın kart hâmili olup olmadığı hususunda şüpheye düşerse kendisinden geçerli bir kimlik ibraz etmesini talep edebilir.
  • Her türlü kart sahipleri, Uygulama’da belirtilen İşyerleri’nde, Uygulama’ya kartlarını tanımlayarak mobil ödeme yapabilirler. Ancak sadece Visa Platinum Kart (veya Visa tarafından özellik ve sınıfları belirlenecek kart) sahipleri, Sistem kapsamında belirtilen Avantajlar’dan faydalanabilir.
  • Uygulama’da belirtilen İşyerleri’nde, Kullanıcıların ilgili İşyerini ilk ziyaret ettiklerinde Visa Platinum Kartlarıyla (veya Visa tarafından özellik ve sınıfları belirlenecek kartlarıyla) mobil ödeme yapmaları durumunda, ikinci ziyaretlerinde farklı bir indirim oranı veya ikram kazanabilirler. Bu avantajların geçerli olabilmesi için ilgili Avantajın belirtilen son kullanma süresinden önce, ilgili İşyerinde talep edilmesi gerekir. Aksi halde farklı indirim oranı veya ikram imkanı geçerliliğini yitirecektir.
  • Sistem kapsamında sağlanan Avantajlar, ilgili İşyeri’nin yaptığı veya bu İşyeri’nde yetkili üçüncü kişiler tarafından yapılan diğer promosyon ve indirimlerle (farklı kartların, başka kulüp üyeliklerinin sağladığı avantajlar gibi) birleştirilemez. Sistem kapsamında sağlanan Avantajlar, ilgili İşyeri’nin hazırladığı promosyonel fiks menülerde geçerli olmayabilir; sadece “a la carte” menülerde ve ilgili İşyeri’nin belirlediği limitler dahilinde geçerlidir. Çeşitli internet siteleri veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan indirim, promosyon ve sair kampanyalar ile Sistem’in Avantajları aynı anda kullanılamaz. Sistem kapsamında sağlanan Avantajların sevgililer günü, yılbaşı, anneler günü, babalar günü ve buna benzer özel günlerdeki geçerliliği ilgili İşyeri’nin inisiyatifindedir. Sistem kapsamında sağlanan Avantajlar, paket servislerde geçerli değildir.
  • Sistem kapsamında sağlanan Avantajlar üçüncü kişilere devredilemez. Sadece Visa Platinum Kartı (veya Visa tarafından özellik ve sınıfları belirlenecek kart) sahibi ve bu kartıyla ödenen tutar üzerinden (eğer varsa) ilgili İşyeri’nin belirlediği kişi limitine kadar olanlar bu Avantajlardan faydalanabilirler.
  • Sistem kapsamındaki Platformlar ve ilgili İşyeri ve katılım koşulları, Kullanıcılar tarafından kolaylıkla görülebilmesi amacıyla sürekli güncellenecektir. GastroClub, UMT, ve Visa, herhangi bir İşyeri’nin katılım koşullarında gerçekleşen değişimlerin meydana getirdiği sonuçlardan sorumlu değildir. Kullanıcılar, sadece kullanım anlarında Sistem’e dâhil olan İşyerleri’nin sunduğu Avantajlardan faydalanabilirler.

>UYGULAMA KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

 • Mobil Ödeme Sistemi (“MÖS”) ile Gerçekleştirilebilecek İşlemlere İlişkin Esaslar
  • Kullanıcılar, Mobil Uygulama üzerinden Platinum Masa İşyerlerinde ödeme gerçekleştirebilir. Kullanıcılar, Mobil Uygulama üzerinde yapacakları ödeme işlemleri için Uygulamaya tanımlı kredi kartı, banka kartı ve/veya ön ödemeli kartlarını kullanabilecektir.
  • Sistem’e kartını tanımlayan Kullanıcı, ilgili kartında yeterli limit/bakiye bulunması ve kartının elektronik ticarete açık, başarılı işlem yapılabilir durumda olması kaydıyla İşyerleri’nden yaptığı mal ve hizmet alım bedellerini MÖS ile ödemek için Sistem’e tanımladığı kartını kullanabilecektir.
  • Kullanıcı, Sistem’e birden fazla kartı tanımlayabilecektir. Kullanıcı’nın Sistem’e kartı tanımlayabilmesi için Sistem açısından geçerli e-mail ve şifresi ile giriş yapması ve tanımlayacağı kredi kartının kart numarası, CVC ve geçerlilik/son kullanma tarihi bilgilerini girmesi gerekmektedir. Kullanıcı, Sistem’e tanımladığı kartlarını sadece İşyerleri’nden satın aldığı mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi için kullanabilecektir.
  • Sistem’e tanımlanan kartı ile yapılan ödemelerde, söz konusu ödeme tutarı Kullanıcı’nın kartının alışveriş limitine yansıtılacak olup söz konusu tutarın nakit avans şeklinde kullanımı söz konusu değildir. Banka kartı ve ön ödemeli kart ile yapılan ödemelerde ise Kullanıcı hesabından işlem anında ilgili tutar alınacaktır.
  • Kullanıcı, Sözleşme kapsamında kendisinden beklenen şart, prosedür ve gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla, tüm bankaların kartlarını Sistem’e tanımlayabilecektir.
  • Kullanıcılara ait tüm kartlar Sistem’e, elektronik ticaret işlemlerinin güvenliğinin artırılması amacıyla geliştirilmiş bir sistem olan 3D Secure olarak tanımlanabilir.
  • Kullanıcı, Yükseltilmiş Hakları kullanabilmek amacıyla işletim sisteminde değişiklik yapması durumunda (İOS Jailbreak, Android Root vb.) bu tercihinin her türlü risk ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu konuda hiçbir şekilde Sistem’in, GastroClub’ın, UMT’nin veya Visa’nın sorumlu olmadığını ve tutulamayacağını, bu nedenle ve/veya bununla bağlantılı nedenlerle doğabilecek finansal, parasal, maddi, manevi vs. her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kullanıcı, herhangi bir şekilde ve nedenle Sistem’i kullanması veya Sistem’den yararlanması ile ilgili olarak,

 • Kayıt Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilgilerin kısmen veya tamanen yanlış, gerçeğe aykırı, hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu, bu hallerde Sistem’e üyeliğinin sona erebileceğini,;
 • Sistem tarafından sağlanan hizmet, yazılım vb. Sistem’e ait her türlü unsurun mülkiyet ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları; FSEK’in 14, 15, 16 ve 17. maddelerinde düzenlenen Umuma arz salahiyeti, Adın belirtilmesi salahiyeti, Eserde değişiklik yapılmasını menetme, Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları ve Eser Sahibinin FSEK’ten kaynaklanan komşu ve bağlantılı haklar dahil tüm eser sahipliği haklarının münhasıran Visa’ya ait olduğunu, bunları hiçbir şekilde ve nedenle bu haklar üzerinde tasarruf edecek herhangi bir şekilde kullanmayacağını ve özellikle işlemeyeceğini, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını ve Sistem’in izin verdiği işlevler dışında kullanmayacağını;
 • Sistem aracılığıyla yapılan rezervasyonları ilgili İşyeri tarafından belirlenen opsiyon dahilinde değiştirmediği veya rezervasyonda belirtilen zamanda ilgili İşyeri’nde yer bulunmadığı takdirde rezervasyonun iptal edilebileceğini;
 • Sistem dahilinde gerçekleştirdiği rezervasyonlarını sürekli iptal etmesi halinde ilgili İşyeri tarafından rezervasyon alınmayabileceğini, çeşitli restoranlarda tekerrür eden rezervasyon iptalleri halinde ise Tamamıyla GastroClub ve UMT’nin takdirinde olmak üzere Sistem’e üyeliğinin askıya alınabileceğini veya iptal edilebileceğini;
 • Sistem’in kullanımı sırasında kendisine daha önceden bildirilen ayrı bir ücretin ödenmesi söz konusu olduğu takdirde, bu ödemenin söz konusu İşyeri ile Kullanıcı arasında gerçekleştirileceğini ve Sistem’in yalnızca Kullanıcı ile Sistem’e dahil İşyerleri arasında bilgi iletişimini sağlamakta olduğunu;
 • Sistem’in kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Sistem, GastroClub, UMT ve/veya Visa’dan herhangi bir ad ve nam altında tazminat/sair ödeme talep etmemeyi;
 • Basılı pazarlama materyallerinde eksik veya fazla İşyeri bilgisi bulunabileceğini, Uygulama’da yer alan bilgilerde teknik yanlışlıklar, yazım hataları veya zaman zaman güncelliğini yitirmiş bilgilerin olabileceğini;
 • Sistem’de çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin Kullanıcının Cihaz’ındaki sabit diskte (bellekte) çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların Kullanıcıların Platform’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde Platform’a erişen Kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu bildiğini ve kabul ettiğini;
 • Sistem’i, Sistem’e ait Platformu, veya Uygulama’yı ziyaret ettiğinde veya bilgi almak dahil bunlardan birini/birkaçını veya tamamını herhangi bir şekilde kullandığında Sistem’e ilişkin işbu Sözleşme ve eklerini okuduğunu, anladığını ve bunlarda yer alan koşullarla bağlı olduğunu; hem bu koşullara hem de yürürlükte bulunan tüm kanun, yönetmelik ve sair mevzuata uyacağını,
 • Sistem’i sadece Sistem tarafından sağlanan Platfromlar üzerinden ve bu Sözleşme ve ilgili Platformlarda yer alan talimatlara uygun kullanacağını,
 • Sistem ile kurulan akdi ilişkinin işbu Sözleşme'deki koşullara, Taraflar arasındaki başka anlaşmalara, ilgili mevzuata, BDDK, TBB düzenlemelerine, bankalar arasındaki anlaşmalara ve Türkiye Cumhuriyeti'nde cari ve genel olarak uygulanan ve uyulan bankacılık etik ve âdetlerine tabi olacağını,
 • Sistem’i kullanırken ilgili mevzuat çerçevesinde zaman zaman kendisinden talep edilebilecek tüm bilgi ve belgeleri Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak sağlayacağını, bu tür bilgileri saklamak ve ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili makamlara bildirmekle yükümlü olunduğunu,
 • Sistem’i kullanmak için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli ehliyete sahip olduğunu ehliyetsizlikle ilgili hususlar GastroClub’a ve UMT’ye yazılı olarak ulaştırılmış olmadıkça GastroClub, UMT ve Visa’ya bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemeyeceğini, özellikle ehliyetsizliğin kamuya ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olmasının GastroClub, UMT ve Visa’yı özel yazılı bildirim olmadıkça bağlamayacağını,
 • Sistem’den yararlanmak için Sistem’e verdiği bilgilerin tümünün doğru ve eksiksiz olduğunu, Sistem’deki işlemlerin bu bilgilerin doğruluğuna güvenilerek yapıldığını,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde yetkili kılınan makam ve mercilere yapılması gereken bilgi açıklamaları ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73. maddesi kapsamında yapılan bilgi açıklamalarının herhangi bir sır saklama yükümlülüğünün ihlali niteliğinde olmadığını, bankaların yer aldığı grup şirketleri arasındaki bilgi ve belge alışverişi ile, Sistem faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı kişiler ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde bu kişilere yapacağı bilgi ve belge açıklamalarının, Bankacılık Kanunu'nun 73. maddesinde öngörülen sır saklama yükümlülüğünün ihlali olarak nitelendirilmeyeceğini,
 • Sistem’in kullanılması sureti ile gerçekleştirilecek işlemlerde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek her türlü işlem, Sistem’in işleyişi için gerekli olan bilgi ve belgelerin, üçüncü şahıslarla paylaşılmasına peşinen muvafakat ettiğini,
 • İşbu Sözleşme konusu işlemler ile ilgili her türlü masraf, vergi vb.nin kendisine ait olduğunu,
 • Sistem’in, Kullanıcılar’a mümkün olan en iyi hizmeti verebilmek için sürekli kendini yenilenmekte olduğunu ve bu nedenle Kullanıcı’ya Sistem kapsamında verilen hizmetlerin şekil, içerik ve kapsam itibariyle her zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebileceğini bildiğini ve kabul ettiğini,
 • Sistem Yöneticilerinin münhasır yetkisi dahilinde ve önceden bildirimde bulunulmaksızın Sistem’in ve/veya Sistem kapsamındaki herhangi bir hizmetin ve/veya özelliğin sürekli veya geçici olarak durdurabileceğini ve/veya iptal edilebileceğini,
 • Sistem kapsamında gönderilen SMS'lerin “Platinum Masa” başlığı ile iletileceğini bildiğini, bunun dışında farklı bir başlık ile gelen SMS'lere itibar etmeyeceğini aksi halde söz konusu olacak zararlardan dolayı münhasıran sorumlu olacağını,
 • Sistem’i uygulanabilir ve yürürlükte bulunan yasalara aykırılık teşkil edecek fiil, eylem, davranış, uygulamalar vb. için kullanmayacağını,
 • Sistem’in işleyişi için gerekli bilgileri aktivasyon/kayıt işlemleri sırasında veya Sistem’in kullanımı kapsamında her zaman ilgili Platformlar üzerinden talep edebileceğini ve verdiği bilgilerin her zaman tam, doğru ve güncel olacağını, GastroClub ve UMT tarafından açıkça izin verilmedikçe Sistem tarafından öngörülen Platformlar üzerinden sunulan arabirim haricinde Sistem’e hiçbir şekilde erişmeyeceğini, erişmeye teşebbüs etmeyeceğini,
 • Sistem’e ve/veya Sistem’e bağlı olan sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmeyeceğini, Visa, GastroClub ve UMT tarafından ayrıca yazılı olarak izin verilmediği müddetçe Sistem’i işbu Sözleşme'de ve sair ilgili belgelerde belirtilenler dışında bir amaçla kullanmayacağını, kullandırmayacağını,
 • Sistem tarafından Kullanıcı bilgilerinin herhangi bir kanal (e-mail vb.) aracılığıyla talep edilmediğini/edilmeyeceğini bildiğini, bu nedenle e-mail ya da başka bir kanaldan kendisinden şifre vb. bilgileri talep edildiği takdirde bu bilgileri paylaşmayacağını, aksi halde ortaya çıkabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını,
 • Sistem tarafından cep telefonuna gönderilen SMS'lerin başlığında yer alan ismin “Platinum Masa” olduğunu kontrol etmeyi, gönderilen SMS’in Sistem’den geldiğinden emin olmadıkça mesajı yanıtlamayacağını ve talep edilen hususları yerine getirmeyeceğini,
 • Üyelik ve işlem ücretleri, ekleriyle birlikte işbu Sözleşme ve diğer duyuru vb. ile detaylı güncel bilgiye www.visa.com.tr/platinum adresinin altında yer alan ilgili sayfalardan ulaşılabileceğini bildiğini,
 • Sistem’e erişimde kullanılan şifrelerin korunması ve Sistem kullanılarak gerçekleşen her türlü işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve şifresinin izinsiz kullanıldığını fark ettiği anda derhal Sistem’e ait 4446573 no.lu Çağrı Merkezi’ne haber vereceğini, aksi halde bu yetkisiz kullanımdan kaynaklanabilecek zararlardan bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını,
 • Platformlar üzerinden hiçbir şekilde yanlış bilgi vermeyeceğini veya başkasının kişisel bilgilerini kullanarak (kimlik bilgisi, cep telefonu vb.) kayıt olmayacağını ve kullanım yapmayacağını,
 • Bir Kullanıcı’nın sadece bir kere Uygulama’yı yükleyebileceğini ve birden fazla kere yüklemeye çalışması halinde söz konusu olacak zararlardan doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
 • Sistem’in kullanılması için zorunlu olarak talep edilen cep telefonu bilgisini her zaman güncel tutacağını;
 • Uygulama’nın yüklü olduğu ve/veya kısa mesaj yolu ile Uygulamayı kullandığı cep telefonuna ait numara bilgisinin ilgili İşyeri ve Visa’ya bildirilmesine peşinen muvafakat ettiğini ve buna ek olarak gerekli görülecek hallerde diğer her türlü bilginin de gerek ilgili İşyeri ve Visa gerekse diğer üçüncü kişiler ile paylaşılmasını kabul ettiğini,
 • Kullanılan Uygulama’nın güvenliğini ve güvenlik seviyesini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek veya düşürebilecek hiçbir bilgiyi (Sistem ile ilgili bir şifre, cep telefonu numarası, Kimlik bilgileri vb.) üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını ve bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınacağını,
 • Platform’un kendisi adına başkası tarafından kullanılmasına izin vermeyeceğini ve kendisi tarafından başkasına ait Kullanıcı bilgilerini kullanmadığını ve kullanılmayacağını,
 • Bilinmeyen kişilerden gelen SMS'leri, wap-push'ları veya linkleri açmayacağını, güvenilir olmayan sitelerden ve kaynaklardan Cihaz’ına yazılım indirmeyeceğini ve yüklemeyeceğini,
 • Cep telefonu aracılığıyla alınacak Sistem ile ilgili işlemler esnasında, Sistem’de tanımlı cep telefonu numarasından gelen SMS'lere itibar edilerek işlem yapılacağını,
 • SMS’lerinin herhangi bir nedenle Sistem’e ulaşmamasından, kendisine gönderilen SMS mesajlarının ulaşmamasından, belirli zamanlarda otomatik olarak işlem yapılması hususunda verilen Kullanıcı talimatının iptal ettirilmemiş olması sebebi ile Sistem tarafından gerçekleştirilecek işlemlerden veya cep telefonu numarası değişikliklerini Sistem’e bildirmemiş olmasından veya Sistem kayıtlarında Kullanıcı’nın bildirdiği birden fazla cep telefonu numarasının bulunması nedeniyle ortaya çıkabilecek aksaklıklardan bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını,
 • Sistem’de kayıtlı telefon numarasının değiştirilmesi, cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde derhal 4446573 no.lu Çağrı Merkezi aracılığıyla bilgi vereceğini, aksi takdirde doğabilecek zararlardan bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını,
 • Cep telefonu aracılığıyla Sistem ile ilgili yapılacak işlemlerde Sistem’de tanımlı cep telefonu numarasının doğruluğunun kontrol edilmesi ve güncel olmasının sağlanması, ayrıca cep telefonunun (SIM kart dahil) ve telefona gönderilen SMS mesajlarının üçüncü şahıslara karşı güvenliğinin sağlanmasından bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu,
 • Platform üzerinde Kullanıcı hesabının herhangi bir zarara uğraması, şifrelerin üçüncü şahıslarca ele geçirilmesi veya bu hesap ile ilgili herhangi bir güvenlik sorunu olduğunun anlaşılması halinde Sistem’le bağlantılı olan ve zarar gören veya görebilecek tüm ürün veya hizmetleri kullanıma kapatmak ve hemen 4446573 no.lu Çağrı Merkezi kanalıyla bilgi vermekle yükümlü olduğunu, aksi takdirde gerek kendisi gerek GastroClub, UMT, Visa ve üçüncü kişiler nezdinde gerçekleşecek tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu;
 • Sistem dahilinde kullanılan cep telefonunun üçüncü kişilere karşı fiziki ve sanal güvenliğinin korunması ile ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu;
 • Sistem’in kullanıldığı Cihaz’ın, tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutacağını ve Cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruyacağını, özellikle şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için Cihaz’ın güvenliğine dikkat edeceğini ve gerekli sair tedbirleri alacağını,
 • Cihaz’a indirilecek her türlü yazılımların lisanslı olması gerektiğini bildiğini,
 • Aksi Taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, işbu Sözleşme'deki hiçbir hükmün kendisine, GastroClub’ın, UMT’nin ve Visa’nın ticari unvanını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adınlarını ve diğer fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ve bu tür hakları içeren her türlü eserlerini/unsurlarını ve özelliklerini kullanma hakkı olmadığını bildiğini ve kabul ettiğini;
 • Sistem’e ilave veya dahil edilen mülkiyet hakkı ilanlarını (Fikri mülkiyet hakları ve markalara ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere) kaldırmayacağını, gizlemeyeceğini veya değiştirmeyeceğini,
 • Sistem’i kullandığı süre boyunca kendi tarafında gerekli güncel virüs korunma programlarını ve internet korunma hizmetlerini kullanacağını,
 • Sistem’in, (bu Sistem’in bir sonucu olarak ya da bu Sistem sayesinde), başka bir şahıs ya da şirket tarafından sunulan bir hizmet aracılığıyla kullanılması veya Sistem’in kullanılabilmesi için aracı bir yazılımın indirilmesi ya da Sistem’den faydalanılmasını sağlayacak başkaca ürünlerin satın alınması söz konusu olabilir. Kullanıcı’nın bu diğer hizmetleri, yazılımı veya ürünlerin kullanımına yönelik diğer hizmetleri sunan kişiler ile yapacağı sözleşmeler ve diğer hizmetin sunumuna ilişkin esaslar hakkında GastroClub, UMT ve Visa’nın herhangi bir hukuki sorumluluğu olmadığını,
 • Sistem Yöneticileri’nin, gerekli gördüğü hallerde herhangi bir gerekçe gösterilmesine ve bildirim yapılmasına da gerek olmaksızın Kullanıcı’nın Hizmet'i kullanım yetkisini ve üyeliğini her zaman sonlandırabileceğini
 • İşbu Sözleşme hükümlerinde yapılacak değişikliklerin Platformlar üzerinden Kullanıcı’ya bildirileceğini ve bu değişikliklere ilişkin onayların da ilgili Platfrom üzerinden alınacağını, söz konusu değişikliklerin ilgili Platfrom üzerinden onaylanması anında Kullanıcı için bağlayıcı olacağını,
 • İşbu Sözleşme'nin ve eklerinin herhangi bir maddesinin veya maddelerinin hukuken geçersiz addedilmesi ya da uygulanmasının herhangi bir şekilde mümkün olmaması durumunda Sözleşme'nin ve eklerinin diğer maddelerinin geçerliliğinin bu durumdan etkilenmeyeceğini,
 • Sistem’e dahil edilecek hizmetin çeşit ve unsurlarının ilgili UMT, GastroClub, Visa tarafından belirleneceğini ve bu çeşit ve unsurlarda bankacılık uygulamaları ve teamülleri ve yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda değişiklik yapılabileceğini,
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 193. maddesi çerçevesinde, bu Sözleşme’den ve eklerinden doğacak uyuşmazlıklarda bankaların, Sistem’in, GastroClub’ın, teknoloji altyapı hizmeti sağlayan şirketlerin, UMT’nin ve gerekli olması halinde Visa’nın defter ve mikrofilm, mikrofiş, ses, teyp bantları, bilgi işlem ve bilgisayar vs. kayıtları ile ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcılarının HMK madde 199 kapsamında belge olarak değerlendirileceğini ve münhasır geçerli delil olacağını, bankalar, teknoloji altyapı hizmeti sağlayan şirketler, GastoClub, UMT ve Visa’nın basiretli birer tacir olmaları nedeniyle sıfatıyla bunların ticari defter ve kayıtları ile yukarıda belirtilen unsurlarının usulüne uygun tutulduğunu ve bu kayıtların gerçeği yansıttığını bildiğini ve kabul ettiğini,
 • Sistem üzerinden gerçekleştireceği işlemlere ilişkin olarak Sistem üzerinden verdiği komutların yazılı talimat niteliğinde olduğunu; ayrıca bu komutların, her bir işlem için yazılı talimat alınmaksızın söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Sistem yöneticilerine yetki verdiğini,
 • Sistem için uygun görülecek teknolojik altyapı/altyapılar kullanılarak, Kullanıcı’nın bulunduğu/bulunacağı yer ve lokasyon bilgilerinin tespit edilmesine ve alınmasına, push ya da local notification vb. aracılığıyla bu bilgi ve veriler kullanılmak suretiyle bulunduğu/bulunacağı uygun lokasyonlarda (Ör: İşyeri vb.), kendisine her türlü pazarlama, reklam, kampanya, ilan ve tanıtım mesajlarının iletilmesine, bu bilgi ve verilerin, her nevi pazarlama, reklam, tanıtım, ilan, kampanya ve/veya benzeri amaçlarla kullanılmasına muvafakat ettiğini,
 • Sistem kapsamında Kullanıcı’nın yapmış olduğu bankacılık işlemlerinin yerine getirilebilmesi için Kullanıcı, Cihaz’ının telefon rehberindeki tüm bilgilere erişilebileceğini, bu konuda Sistem yöneticilerini peşinen yetkili kıldığını ve bunun için gerekli tüm onay ve muvafakatleri verdiğini,
 • Sözleşme ve diğer ilgili belgeler kapsamında düzenlenen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle kendisi ve üçüncü kişiler nezdinde gerçekleşecek zararlardan GastoClub, UMT ve Visa’nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu sebeple GastoClub, UMT ve Visa’nın herhangi bir üçüncü kişi talebi ile karşılaşması halinde onları bu taleplerden ari tutarak her türlü sorumluluğu bizzat üstleneceğini ve bu nedenle GastoClub, UMT, Visa ve üçüncü kişiler nezdinde gerçekleşen zararlardan meblağ sınırı olmaksızın sorumlu olduğunu,
 • MÖS sistemi ile yalnızca Sistem’e dahil olan İşyerleri’nde ödeme yapabileceğini, İşyerleri’nden aldığı/alacağı mal ve/veya hizmetlere dair sorumluluğun ilgili İşyeri’nde olduğunu, işbu sebeple İşyerleri’nden alınan mal ve/veya hizmetlere ilişkin taleplerde tek muhatabının ilgili İşyerleri olacağını bildiğini ve kabul ettiğini,
 • Sistem tarafından yönlendirilmiş olsa dahi, Sistem dışında eriştiği/erişeceği veya giriş yaptığı/yapacağı web siteleri ve uygulamaların içeriğinden münhasıran ve bizzat sorumlu olduğunu,

açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder.
GENEL ŞARTLAR

 • Sistem’in çalışması herhangi bir zamanda geçici bir süre askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir.

 • Güvenlik şüphesi doğuran Kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcılar’ın üyelikleri geçici bir süre askıya alınabilir veya tamamen durdurulabilir.
 • Sistemin veya Kullanıcı üyeliğinin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı GastroClub, UMT ve Visa, gerek Kullanıcılar’a ve gerekse üçüncü kişilere karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

 • Sistem yöneticileri tarafından, Sistem kapsamında sunulacak hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, Sistem’in kullanılması neticesinde elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özen gösterilecektir ancak bunlar taahhüt/garanti edilmemektedir.

 • Sistem üzerinden sağlanan rezervasyonlar, İşyerleri’nin rezervasyon durumları ile sınırlıdır. İlgili İşyerleri’nin rezervasyon almamasından, rezervasyonun değiştirilmemesinden veya iptal edilememesinden Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa sorumlu değildir.
 • Sistem’de rezervasyona sunulan hizmetlerin veya Avantajlar’ın durum, fiyat, özellik ve indirim bilgileri Sistem yöneticileri tarafından değiştirilebilir. Rezervasyon durumu, Avantajlar’ın fiyat, özellik ve indirim bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa bu hatalardan sorumlu değildir. Ancak Sistem yöneticileri, kendi takdirlerinde olmak üzere, bu hatayı giderebilecek şekilde başka bir Avantaj ve/veya rezervasyon fırsatı sunabilir veya Avantajı ve/veya rezervasyonu iptal edebilir.

 • Sistem kapsamında üretilen, satın alınan ve/veya sair şekillerde elde edilen bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. bütün unsurların mülkiyet ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde düzenlenen işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları; FSEK’in 14, 15, 16 ve 17. maddelerinde düzenlenen Umuma arz salahiyeti, Adın belirtilmesi salahiyeti, Eserde değişiklik yapılmasını menetme, Eser sahibinin zilyed ve malike karşı hakları ve Eser Sahibinin FSEK’ten kaynaklanan komşu ve bağlantılı haklar dahil tüm eser sahipliği hakları münhasıran Visa’ya aittir.
 • Sistem yöneticileri, ileride doğacak teknik zaruretler ve/veya mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
Bu hallerde Sözleşme’nin 6.48 maddesi kapsamında Kullanıcı’dan onay alınacaktır.
 • İşyerleri tarafından sağlanan içerikten münhasıran ilgili İşyerleri sorumludur. İşyerleri’nin veya sağladıkları ürün ve hizmetlerin gerçek durumlarının yansıtıldığına yönelik herhangi bir açık veya zımni taahhüt veya garanti verilmemektedir.
 • İşyerleri, GastroClub, UMT ve Visa, birbirinden bağımsız ve ayrı ticari kuruluşlardır. Sistem, Kullanıcı ile İşyerleri’ni bir araya getiren bir Platform olup hiçbir surette hizmetlerin sağlayıcısı, sunucusu, ifa yardımcısı olmadığı gibi İşyerleri’nin ortağı, acentesi, bayii, vekili, temsilcisi veya herhangi bir şekilde tacir yardımcısı da değildir. Bu sebeple İşyerleri’nin sağlamış olduğu hizmet veya satmış olduğu ürünlerden doğan ayıplar veya herhangi bir nedenle ortaya çıkan zararlar nedeniyle Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa sorumlu tutulamaz.
 • Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa, İşyerleri ile Kullanıcı arasında alışveriş konusu olan mal veya hizmetin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı vb. ile ilgili olayları bilme ve anlaşmazlıklarda taraf olma ve karar verme yükümlülüğü altında değildir. İşyerleri ve Kullanıcı arasında meydana gelecek muhtemel uyuşmazlıklar halinde Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa bu uyuşmazlığa taraf olmayacak ve söz konusu uyuşmazlıklardan doğacak doğrudan veya dolaylı zararlardan da sorumlu olmayacaktır. Uyuşmazlıkların Kullanıcı’ya karşı tek muhatabı ilgili İşyerleri olacaktır. Kullanıcı, bu tür taleplerini yalnızca ilgileri İşyerleri’ne karşı ileri süreceğini, Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa’nın bu yönde açık, zımni, doğrudan veya dolaylı bir garanti veya taahhüdü bulunmadığını, Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa’ya karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını işbu Sözleşme tahtında kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, İşyerleri tarafından Sistem tarafından sağlanan Avantajlar aracılığı ile satılan ya da sağlanan ürün ve hizmetlerin alkollü içki tüketimini içerebileceği durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, söz konusu ürün ve hizmette yer alan alkollü içkiyi tüketebilecek ve satın alabilecek yaşta ve yeterlikte (ehliyet) olduğunu ve söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin Platformlar ve bununla sınırlı olmamak üzere çeşitli mecralarda yer alan görsellerin hiçbir şekilde alkol tüketimine özendirir ve tanıtımını/reklamını yapar nitelikte olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, Sistem’le ilgili olarak kendisine gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermektedir. Bu kapsamda Kullanıcı, kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca iletişim vasıtaları ile Kullanıcı’dan ayrıca herhangi bir izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti, kısa mesaj, faks vs. gönderilebileceğini kabul ve beyan eder.
 • Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü veya hükümleri, kısmen veya tamamen, herhangi bir nedenle ve şekilde geçersiz sayılır veya iptal edilirse, Sözleşme’nin kalanı geçerli olmaya devam edecektir. Geçersiz sayılan veya iptal edilen hüküm, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini hiçbir şekilde etkilemez.

YASAL ZORUNLULUKLAR

 • İşbu Sözleşme dışında ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleşecek tüm işlemler ve değişikliklerden Sistem yöneticileri, GastroClub, UMT ve Visa sorumlu olmayıp, bu işlemler ve değişiklikler aynen Sözleşme’ye aktarılacaktır.

BİLGİ SAĞLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • Sistem’de kayıtlı Kullanıcı bilgileri, rezervasyonları, kredi kartı işlemleri vb. gizli tutularak iki (2) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta yukarıda madde 6.51’de sayılan unsurlar, Kullanıcı açısından münhasır, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 • İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

SONA ERME

 • Gastroclub işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman ve Kullanıcı’ya e-mail yoluyla bilgi vermek suretiyle sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anına kadar Tarafların birbirlerinden olan hak ve alacakları etkilenmez.
 • Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye herhangi bir şekilde aykırı hareket etmesi durumunda da Gastroclub’ın Sözleşme’yi derhal ve bildirimsiz feshetme hakkı vardır.
 • Kullanıcı’nın da üyeliğini sona erdirmek istemesi halinde Uygulama üzerinden giriş yaptığı ekrandaki ilgili prosedürü takip ederek tüm bilgileri silmesi ve bilgi alanlarını boş olarak kaydetmesi yeterli olacaktır. Kullanıcı’nın Uygulama üzerindeki bilgileri silmesi ve kaydetmesi durumunda üyeliğin sona erdirilebilmesi için, Kullanıcı’nın Sistem’den kaynaklanan bütün ödeme yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir.
 • Kullanıcı, Sözleşme’nin (Kullanıcı ve/veya GastroClub tarafından sona erdirilmesi dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir şekilde sona ermesi halinde Uygulama üzerinde bulunan mevcut/kazanılmış Avantaj ve hediyelerinin tamamının da Sözleşme’nin sona erdiği tarih itibariyle geri dönülemez şekilde silineceğini kabul etmektedir.

YÜRÜRLÜK

 • İşbu Sözleşme, Taraflar arasında Kullanıcının, “Platinum Masa” adlı Mobil Uygulama’yı telefonuna indirerek Uygulama’nın Giriş Ekranı’nda yer alan Kayıt Formu’nu doldurmak ve takip eden ekranda tam metin halinde bulunan işbu Platinum Masa Kullanıcı Sözleşmesi’ni “Kabul Et” botununa tıklayarak bütünüyle kabul etmek suretiyle Platinum Masa Sistemi’ne (“Sistem”) üye olmasıyla süresiz olarak yürürlüğe girer.