Visa volunteers landscaping in an urban setting.

Adanmış vatandaşlık

Hayatların iyileştirilmesine ve toplulukların güçlendirilmesine katkıda bulunmak

Vatandaşlık

Tüm dünyada sorumluluk bilincine sahip bir kurumsal vatandaş olma konusunda kararlıyız. Kriz zamanlarında aksiyon alarak yerel topluluklarımızın sağlıklı bir şekilde işlerine devam etmesi için çalışıyoruz.

Sosyal Sorumluluk yaklaşımı

Kurumsal bağışlarımızı en yüksek etik ve uyum kuralları çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

İnsani yardım

Krizdeki topluluklara yardım etmek için hükümetler, uluslararası yardım organizasyonları ve özel organizasyonlarla birlikte çalışıyoruz.
A water-side village in Philippines impacted by disaster.

Topluluk desteği

Visa, kar amacı gütmeyen yerel kuruluşlara katkıda bulunarak ve çalışanlarının sosyal sorumluluk çalışmaları ile toplumlara katkıda bulunmasını sağlayarak toplulukları destekliyor.
Visa volunteer using wheelbarrow full of landscaping supplies in urban environment.
Sign of Korean Red Cross, Visa, Visa Korea Love Bakery, May 26, 2015, with bakers and goods gathered around signs.