Herkes eşit fırsatları hak eder

Kadınları, beyaz olmayanları ve LGBTQ+ topluluklarını güçlendirmek için uğraşıyoruz, çünkü herkes ekonomik refah konusunda eşit fırsatları hak eder.

Her yerde, herkes için olanaklar yaratıyoruz

Her gün daha fazla bireyi, topluluğu ve küçük işletmeyi küresel ekonomiye dahil etmenin yeni yollarını buluyoruz.

Daha kapsayıcı bir dünya inovasyonla başlar


2021 ve sonrası

Şirketimizde farklı geçmiş ve bakış açılarının olumlu karşılandığı ve bunun başarıya katkı sağladığı bir ortam oluşturuyoruz.